PanLex

Garam Chishma Khowar Vocabulary

36 entries from 2 sources
awa
bazu
bot
bri
Can
Ch~ui
don
Garam Chishma Khowar
gi
i
istari
ju
kan
kar
kara
%kh~oL
le
ligini
m3ci
moS
nam
nEskar
nox
pap
ph~ost
pi
pon
poSi
reni
spa
suruNg
tu
ux
xECh~
yor
3Ngar
Garam Chishma Khowar