PanLex

Pargam Nisar Khowar Vocabulary

34 entries from 2 sources
angar
awa
bazu
boSt
Ch~an
Cui
don
gi
i
istari
ju
kan
kar
kara
%kol
lei
ligini
m3ci
moS
n3skar
nam
nox
obri
pap
Pargam Nisar Khowar
pi
pon
post
reni
spa
tu
ux
xiC
yor
Pargam Nisar Khowar