PanLex

Kiong Vocabulary

107 entries from 3 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed
á-tùòn ~á-ʼtúòn (wû,wɔ̂,ò-)
bǎtˉ
bí-ên
bìɛ́n
bon
bòrá
(bû
bù-
bù-)
búâŋ
bú-óŋ ,bú-óŋ bî
bɔ̂
-dat
dé-dà
dé-dè
dénò
dé-nù
dé-nù ó-ʼnɛ́n ~ dé-nù dí-ʼnɛ́n
dé-nù ó-ʼnɛ́n ó-án ~ dé-nù dé-ʼnɛ́n dí-án
dé-nù ó-ʼnɛ́n ó-náí ~ dé-nù dé-ʼnɛ́ndí-náí
dé-wé
dé-wún
-dom
duep
dùòmá
dú-ôŋ
dù-tón
dú-ɔ̀ŋ
dɛ́í
dɛ́-nɛ́n
è-
e-kiŋ u-nɔn
é-nú
é-sɔ́p-
e-we
e-ɲie
i-jɔn
jap
jâp
jɔ̂
kambei (?)
kàmí (dú-núk ˉ
kandu
kà-ŋgwòɔ̀n
kè-bî
kébì
ké-búôpˉ
kèní
ké-nɔ́m
kìm
Kiong