PanLex

ລາວ Vocabulary

13267 entries from 53 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed
ກຄາຍ
ກ.ຍ.
ກທ
ກ.ພ.
ກມ
ກມ²
ກມ/ຊມ
ກຣາຟິກແບບທໍ່ຕັ້ງ
ກຣາມ
ກຣິສຕ໌
ກຣີກ
ກຣີຊ
ກຣີນແລນ
ກຣີນແລນລິດ
ກຣີໂບ
ກຣູຊາໂດບາຊິວ (1986–1989)
ກຣູຊາໂດ ບາຊິວ ໃໝ່ (1989–1990)
ກຣູເຊໂດບາຊິ ໃໝ່ (1967–1986)
ກຣູເຊໂຣ ບາຊິ ກຣູໂຊ ບາຊິວ (1993–1994)
ກຣູເຊໂຣ ບາຊິວ (1942–1967)
ກຣູເຊໂຣ ບາຊິວ (1993–1994)
ກ.ລ.
ກລາໂກລິຕິກ
ກລິງກອງ
ກລີເຊີໄຣດ
ກລູຕາເມຕ ໄພຣູເວຕ ທຣານຊາມິເນສ
ກລູທາໄມນຊິນທິເທຊ
ກວດກາການຖືພາທາງຮູທະວານ
ກວດກ່າຍເອົາ
ກວດຄໍາໂດຍອິງໃສ່ການອະທິບາຍ
ກວດຊື່
ກວດສອບຄືນ
ກວດສອບຢ່າງມີເຫດຜົນ
ກວດແກ້ບ່ອນຜິດ
ກວນ
ກວນຍາມາ
ກວມ
ກວມເອົາ
ກວາງ
ກວາງຄາຣີບູ
ກວາງຄໍຍາວ
ກວາງຊີກາ
ກວາງຕຸ້ງ
ກວາງຫາງຂາວ
ກວາງອະເມລະກາເຫນືອ
ກວາງອາເມລິກາ
ກວາງແດງ
ກວາຊີໂອ
ກວານ
ກວານຊາກທີ່ແກ້ໄຂໃໝ່ ແອງກູລາ (1995–1999)
ລາວ