PanLex

Làgà Vocabulary

816 entries from 2 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 2500 entries in this language.
à
àbɨ̀
àdɨ̄
àgɨ̀
àjì
àl
àlè
àndɨ̄
àńg
àngɨ̀
àr
àr̄
árgè
àrkàsɨ̀
àsɨ̀
àw
ày
àȳ
à̰y
bà̰
bàā
bà̰ā̰
bàá-jàā
bàdɨ̄m
bà-gìr
bàjà̰
bàl
bálèɗé
bàń
bándɨ̄
bāngàw
bàngɨ̀rà̰
bānjī
bàrà
bàtú
báw-ndɔ̀ɔ̄
bày
bā̰y
bày-sà
bḭ́
bḭ̄
bḭ̀-dɔ̀
bḭ̀ḭ̄
bīĺ
bìñ
bìnā
bìngì
bísī
bìtàngɨ̄
Làgà