PanLex

Pubian Lampung Api Vocabulary

34 entries from 2 sources
bintohan
botu
bowo7
buluN
d3biNi
g3Xol
hikom
hoti
ipon
iwo
iXuN
kutu
mo
moh
motiko
moto
niku
ninu7
Ninum
nioN
ompoi
opui
osu
Pubian Lampung Api
puNu
soi
tuhlon
TupiN
woi
Xoh
XoNloyo
XotoN
Xuo
5o7
Pubian Lampung Api