PanLex

Lele Vocabulary

450 entries from 4 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 1208 entries in this language.
adzigi
àg
al
am
an
àp
aswí
ày
áŋlɛ
ba
bàá
bai
bàrù
bày
bayndi
bìsa
bisí
bùgà
bùgú
búrgú
búsú
bɔ̀
bɔ̃
bɔl
bɔr
bɔ̀r
bɔ̀y
bɛ̀
cela
dàb
dàná
dày
dã́yn
dàŋ
dìgì
dìgrì
du
dùbàngú
dùgì
dùglɔ̀
durɛ
dùrɛ̀
dzá
dzàw
dzaŋ
Lele