PanLex

White Lachi Vocabulary

33 entries from 1 sources
aly~i
bE
cam
co
fi
fu
kh~iN
kh~u
khw$i
ko
lam
lawu
li
lith~uN
lu
m
mly~o
mthy$ily~i
namty~u
ny~im
ny~iwo
pe
peN
py~u
qaNth~o
qany~i
qatu
qu
ta
taqa
te
yoco
5a
White Lachi