PanLex

Nese Vocabulary

217 entries from 3 sources
a
batot
bʼevʼe
bo
buN
bung
darav
jali
jel tokhon
jiblakh
jin
jorro
jov
kanan
kananrru
kanantil
kani
kanirru
kanitil
kh~ab
khade
khai
kharr
kharrtil
kharru
khas
khavkhav
khe
khe|sve
khili
khina
kh~ina
khise
kho|al
kho|dit
kh|on
khorrkhorr
khunokh
kh~unokh~
kh~ut
koji
kojikoji
kuns~
kusuakh
labʼ
lala|ine
lekhtarr
les
line
livtov
Nese