PanLex

Màngɔ̄ Vocabulary

823 entries from 2 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 2100 entries in this language.
à
à̰
àbɨ̀
àdɨ̄
àgɨ̀
àjɨ̀
àl
àl̄
àĺ
àlè
àndɨ̄
ánjɨ̄
àr̄
árgē
àsɨ̀
àsɨ̀bànī
àtɨ̀
àtɨ̄
átɨ́sə̄
àȳ
à̰ȳ
bà̰ā̰
bàbɨ̀rà
bāgɨ̄
bàl
bál
bàń
bānjɨ̄
bārā
bàsá
bàsɨ̀rāng
bàtú
bàtɨ̄
bà̰yà̰
báylà
bà̰y-lò
bémē
bèrè
bè-ɓá
bìñg
bḭ̀nə̰̄
bìr̄
bísɨ̄
bḭ̄-yḭ́sḭ̀
bḭ̀yə̰̀
bḭ́yə̰̄
bḭ̄yə̰̄
bòlè
Màngɔ̄