PanLex

Mündü Vocabulary

244 entries from 4 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 1208 entries in this language.
a
ágò
ambarásè
ani
ba
ba butu
baga
’bajena
bala
bálá
bàlíá
basu
’bäsu
bata
bátà
biki
bíkì
bírè
biri
bírì
biriNbe
biti
bítì
bòkúmú
boro
bóró
’böröngbɔ
’buru-vi
buza
cacaka
caka
ce
ceka
ceke
ci
čî
ciciya
ciya
čúčurrù
čɔ́rɔ́
čɛ́rɛ̀
da
de mo
di
didiki
dì í
dìní
Mündü