PanLex

Kukuya Vocabulary

54 entries from 4 sources
ai 8awai
ai ananata
ainua
aitamoata
aitonu
aniga
apuni
ateate
atutu
babau
da8axa
daudau
due
due8e
eta
etawana
iana
inini
inua
io8oma
itamo
itoka
kedewa
kokou
Kukuya
manakada
mata
mea
Minaveha
na pau punina
nauvianai
nim
nima
nima papani ainua
nima papani keana
nima papani keana ka ainua
nima papani keana ka aitamoata
nima papani keana ka aitonu
nima papani keana ka na pau punina
nixo
nononi
numanuma
o8a
omo
tanixa
tomotau
tona
utu
vovou
wadima
Kukuya