PanLex

Nàr Vocabulary

765 entries from 2 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 1900 entries in this language.
à
à̰ā̰
àdɨ̄
àgɨ̀
àjɨ̀
àl
àl̄
àlé
àlìyà
àñ
àndɨ̄
árgè
àsɨ̀
àtɨ̀
àtɨ̄
àw̄
àȳ
à̰ȳ
bà̰ā̰
bāgɨ̄
bàl
bānjɨ̄
bàsá
bàtú
bàtɨ̄
bày
bà̰ý
bà̰yà̰
bēdē
bèé
bèl̄
bélē
bèmbēé
bèñ
bènē
bḭ̀ḭ̄
bíní
bìr̄
bísɨ̄
bḭ̀yə̰̀
bḭ́yə̰̄
bḭ̄yə̰̄
bògò
bòlò
bòlò-màñ
bòr̄-kɨ́-wàá
bórō
Nàr