PanLex

Longdu Vocabulary

49 entries from 2 sources
am ba
Ba
dam
du
dzin tau eng
dzo tsiu
fui
gan
geng
gen tau
got
gu dzui
het
het guen
hu su
iu tsiu
ka
ka dang
ka lek tau
ka tai
lau bo
lau eng
li
Longdu
ma
man neng
mi dziu
mi dziu dzep
mieng
mo
neng
nga
ngi geng
ni neng
peng tau got
pi tau
pui
pui iu
sai
san man geng
sim
sim kau
sun
tau
tau mo
tsi dzui
tsiu
tsiu dang
tsiu tai
Longdu