PanLex

Ndoka Vocabulary

32 entries from 2 sources
aku
bisi
daba
doso
dovo
fodi
jalu
jane
kaga
kam
kamv~a
kanz~a
kaza
keji
komu
kun
kw~azu
kw~oz
Li
li
masu
mv~a
mv~i
nd~ar
Ndoka
ng~ang~a
ng~isa
nung~o
nz~a
wa
wuro
zi
Ndoka