PanLex

नेपाल भाषा Vocabulary

3771 entries from 18 sources
2 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed
मन्मद
मन्नर्गुडी
मम्मल्लपुरम
नई गढी
नई बजार
नओरिया पखंग्लक्पा
मनकामना
नमक्कल
मक्कळाट्चि
मन्काचर
मक्तम्पुर
मंकापुर
मकर
मकरदह
मक्रना
मकर्बा
मक्रोनिया
मकालु
मक्सी
मकुम
नकुर
नकोदा
नकोदार
नख
मख्दुम्पुर
मखु
मंगन
मगम
नगमंगल
नगांव
नगई चौधरी
मन्गडु
मगदी
नगर्कुर्नूल
नगरकोइल
नगरकोत
नगरदेवले
नग्री
नग्री कलन
मंग्रुलपिर
नग्रोता बग्वान
मंग्रोल
नन्गल
मंगलम
मंगलमपेट
मंगलगिरी
नन्गल थक्रन
नन्गल देवात
मंगलदोई
नेपाल भाषा