PanLex

Upper Musa Vocabulary

36 entries from 1 sources
ada
age
boro
buri
dare
diː
dimuri
diti
dubo
eka
eu
evaka
faiya
fake
fefera
gembiro
gona
ingo
iwari
kaivi
kari
larera
larogun
mata
na
neno
nino
nuga
obi
ogo
oka
rorou
siko
tamata
ugo
yuig
Upper Musa