PanLex

Nahuatl Santa Ana Tlacotenco Vocabulary

32 entries from 1 sources
a
atem
CiCe
ekacol
el
iStelolo
iswa
kw~akw~ak
kw~aw
kw~iLaS
Laka
LankoC
Lankw~a
Li
ma
miC
mik
nakas
neh
nenepil
oh
omi
sasanaC
Siki
siLal
teh
tepe
tewa
tewantin
tonal
yenkw~ik
yes
Nahuatl Santa Ana Tlacotenco