PanLex

Ao Vocabulary

47 entries from 5 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 14500 entries in this language.
aná
ánítì
Ao
asem
c3
c3hNi
ch~3k
hNa7
hnaruN
imtuN
inti
k3p
kh3t
luN
m3kuk
m3li
m3s3n
m3z37
mi
mi7
mulong
na7
nik
niN
p3tinu
pežw
ph~a
puŋu
r3t
ra
s3
s3Nawa
s3NtuN
techüngtemeyunglak
téļʰ
tent
tesemang
toko
tæhok
vi7
waC3n
ya
yi
yimaN
3nti
Ao