PanLex

ногай тили Vocabulary

2159 entries from 16 sources
абаза
абай
ава
аваз
авангели
авар
авдарылынув
авлав
авлак
авыз
авыл
авылдас
авыр
авыр айаклы
авыр айаклы болув
авыр туьсли
авырув
авырувлы
авыстырув
ага
агаш
агаш камыт
агаш коьмири
агашлык
агув
агым
агын
аданас
адем
аз
аза
азан
азап
азбар
аздаа
азот
аз тузлы
азув тис
азык
азык ашав
азын-шогын
ай
айа
айавсыз
айак
айатуь
айбалта
айван
айгыр
айдалган ер
ногай тили