PanLex

नेपाली Vocabulary

24420 entries from 63 sources
20 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 172704 entries in this language.
-न-
नङ
मन
मन्
न...न
मन नपराउनु
मन नपर्नु
मन नपर्ने
मन नपर्ने कुरा
नम नपरी काम गरेको
मन नभएको
मन नराम्रो भएको व्याक्ति
मन मरेको
मन नलाग्नु
मन नलाग्ने
न आउनु
नआउनु
मन आकर्षण
नअटाउनु
म आफै
मई
नउटिकल माइल
नउठाउनु
नउम्रिने खालको बीउ
मउरिटस ग्रीष्मकालीन समय
मउरिटस मानक समय
मउरिटस समय
मउरिटिअस
मकमक
मनकामना
मकाउ
मकाउन लगाउनु
मकाउनु
मकाएको
नककल
नक्कल
नक्‍कल
नक्कल गर्नु
नक्कली
नक्‍कली
मक्किनु
मक्खन
मक्ख् पार्नु
नकच्चरो
नङ कट
नङ काट्‍नु
नङ काट्‍ने औजार
नङ काट्ने साधन
नेपाली