PanLex

Chakrima Vocabulary

44 entries from 3 sources
Chakrima
ch~e z3 th~u
da
i
k3c3
k3m3t3
k3na
k3sa
kh~u
kra
küna
küri
me
nach~e
nh~a5i
no
p3
pe
püngu
r35i
ri
s3 bo
sa
shwürü
Sode
t3Si
t3z3
th~3ma
th~3mv3
thüchi
thüna
thütha
u5i
ube
uhu
ukh~3 ba
umeyi
umh3
unhich~o
uza
z3
za
Chakrima