PanLex

Selknam Vocabulary

795 entries from 5 sources
2 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed
ahče
ahle
ahle k-ʔàlpˀ
ahle-tˀàʔ
ahle yipè
ahm
ahxe
ahyḳe
aiken
akna hàyk k-amṣ
amitèr
amitèr-n
amnʔ
àmṣ
ana krenn k-amṣ
apen
arèmḳ-r
arèmḳ-ṣ-n
arneCon
aruinoto
àṣ
àṣ-čou
àṣ-ketˀè
àṣ-ḳ-xe
ašn
àṣ-ṣitèl
àṣ-tèr
àṣ toxè
àṣ yer
àṣ-yeʔ
at
atˀe
atka
at-mètˀè
at-nèʔ
at-tek
ax
axe
axipè-
ax-ketˀè
ax-mètˀel
ay
ayker
ayker-xe
aypˀèl
ay-pèr
àyruḳe
àyṣ xe
ay-tèrè
aytike
Selknam