PanLex

lisân-ı Osmânî Vocabulary

10730 entries from 7 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed
âb
abâ
âbâ’
ab’âb
âbâd
âbâdân
âbâdânî
âbâdî
âbâl
âbân
abâpûş
âbâr
âbcâme
âbçîn
abd
âbdân
âbdâr
âbdendân
abdest
abdesthâne
âbek
abes
âbgîne
âbgîr
âbgûn
abher
âbhîz
âbhord
âbî
âb -ı âbistenî
âb -ı adâlet
âb -ı ahmer
âb -ı âteşîn
âb -ı bâdereng
abîd
âbid
âbidât
âbide
âbidevî
âb -ı engûr
âb -ı harâbât
âb -ı kevser
âbile
âbir
âbırû
âbişhor
âbisten
âbistengâh
âbkâr
âbkeş
lisân-ı Osmânî