PanLex

Western Panjabi Shahpur Vocabulary

54 entries from 1 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed
a
agg
ahse
akkh
asa
asi
banda
bh~a
dandd
dEhE
dEhu
dil
doE
du
goda
haddi
hatth~
hekk
hikk
hota
i
kalETa
kann
kutta
lahu
mai
mar
na
nakk
nir
pahar
pari
patr
pattr
pi
rah
rat
ratt
rukkh~
sina
siNg
sun
takk
Tana
tara
taru
tE
Th~amm
Th~amra
Th~ar
Western Panjabi Shahpur