PanLex

Karak Pashto Vocabulary

35 entries from 2 sources
aduka
but3
carm3n
CS3
dw~3
k3b
Karak Pashto
kon3
liar
lid3
los
m3r
muZ3
n3m
n3w3
ob3
our
pez3
pon3
sar3i
sina
Sk3r
Spa
spai
st3rg3
stor3
t3*
w3n3
win3
wred3
xw~3g
xw~oS
yo
z3*
Z3b3
Karak Pashto