PanLex

Quechua de Dolto Amazonas Vocabulary

34 entries from 1 sources
ajku
inti
iSkay
kaju
kaka
kam
kara
kasku
kiru
loma
maki
muSux
nina
paykuna
riku
rinri
rumi
Samu
Suti
sux
tr~aya
tuta
upia
urku
wa5u
yaku
yawar
yura
5an
5awi
5iCa
5uka
5ukanC
5ukanCi
Quechua de Dolto Amazonas