PanLex

Quichua de Pichancha Vocabulary

46 entries from 1 sources
aLku
Cuku
haLu
%hinti
hunda
inti
iskay
%kaCu
kaluS
kan
kara
kiru
kunguri
%luziru
maki
muSuh
nina
p"anga
pihi
pilis
pinguLu
%piskadu
rikuna
rinri
rumi
Samuna
singa
Suh
Suti
tuLu
tuta
upiana
urku
usa
uyana
wa5una
ya
yaku
yana Sungu
yukanCih
yura
5an
5awar
5awilan
5uka
5ukanCih
Quichua de Pichancha