PanLex

Quichua de Azuay Vocabulary

42 entries from 1 sources
alku
CuCu
%hinti
hunda
inti
iSkay
%kaCu
kaLu
kan
kara
kiru
kunguri
%luziru
maki
muSuh
nina
p"anga
pilis
%piskadu
rikuna
rinri
rumi
runa
Samuna
singa
Suh
Suti
tuLu
tuta
upiana
urku
usa
uyana
wa5una
yaku
yana Sungu
yawar
yura
5an
5awi
5uka
5ukanCi
Quichua de Azuay