PanLex

Mot Murkim Vocabulary

35 entries from 2 sources
amol
balka
bo
bw~aik
bw~i
ha
hel
ile
im
ka
kais
kal
kan
kayakalo
kel
kel5ilo
ko
kok
kw~i
li
mal
mesain
miEm
mom
Mot Murkim
mw~a
o*n
porouk
pra
prel
sai
tisla
yaith~
yamul
yo
Mot Murkim