PanLex

Kosovo Arli Romani Vocabulary

41 entries from 1 sources
amen
anav
avela
bar
Cereni
Cib
CuCi
dh~and~
dikh~ela
duy
juCel
juv
kh~am
kh~an
kh~aS
%kokalo
listo
maCh~o
manuS
me
merela
morti
nakh~
nevo
%osoba
pani
ph~erdo
piyela
planina
pro
rat
Sing~
staza
Sunela
tu
vas
vast
yag
yakh~
yek
yetra
Kosovo Arli Romani