PanLex

Sinto Vocabulary

43 entries from 6 sources
ame
anav
aSune
ave
bar
CaN
Cerhay
CuCi
dand
dikh~e
%drom
duy
kan
kaSt
kh~am
%kokalo
manuS
maSo
me
mere
morCi
nakh~
ny~evo
páni
patrin
payi
ph~erdo
piye
play
%puko
rat
raty~i
Sib
SiN
Sinto
tu
vast
yag
yakh~
yekh~
Zukel
Zuv
5evo
Sinto