PanLex

Ngambay Vocabulary

879 entries from 5 sources
3 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 4132 entries in this language.
à
àaːr
àbɨ̀
àdɨ̀
àdɨ̄
àgɨ̀
àjì
àl
àl̄
àlè
àndɨ̄
àng
ánjī
àr
àr̄
árgè
àsɨ̀
àw̄
-àwuː
ay
àȳ
à̰ȳ
áytìsó
bà̰
bàá
bà̰ā̰
bábúrū
bàdɨ̄
bāgɨ̄
bàl
bàń
bāngàw
bàngɨ̀là
bānjī
bárò
bàsá
bàtāng
bàtú
bàw̄
báw-ndɔ̀ɔ̄
bày
báylà
bàynā
bày-sà
bèl̄
bélē
bèñ
bèrè
Ngambay