PanLex

Dashkin Shina Vocabulary

29 entries from 2 sources
bEh
bot
Cimo
Com
Dashkin Shina
don
%du
%Ek
jip
kon
%mu
%no*m
%nom
noto
%nou*
oCh~i
o*ti
ph~u
pon
poto
%roti
%SiN
%sino
Su*
%suri
tom
%toro
%tu
wei
Dashkin Shina