PanLex

Siri Vocabulary

7 entries from 2 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 2500 entries in this language.
bíhúɗì
bíyétƚì
bùkúdì
bùtshárì
də́bə́kʔàmì
Siri
wùtí
Siri