PanLex

Dhammai Vocabulary

34 entries from 2 sources
Ci
Cui
dai
Dhammai
docuN
fi7
gi
gni
guluN
hlen
jaNgou
jo
lai guph~iw
LaN
lembaN
mai7
mi7
min7
oule7
ph~ri7
ph~uN
SaZi7
SuZuN
th~u
th~ui
th~uN
uN
vu
Zai
Zexi
Zo7
zu7
5aN
5i
Dhammai