PanLex

Duhtu Tsou Vocabulary

36 entries from 2 sources
a7o
av7u
baito
Duhtu Tsou
evi
farva
fatu
freNna
koru
mimo
mTo
mToi
muTu
N3T3
na7o
na7to
nasu
nun7u
oNko
puzu
rosk3
ruso
sn3f3
T3rx3
tmad3
Toni
ToNroxa
Tron3
Tu
Txumu
umo
uso
x3N3
x7on3
xisi
xmuru
Duhtu Tsou