PanLex

ภาษาอีสาน Vocabulary

18 entries from 5 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed
กงจักร
กระไต
กุฏโฏ
ขอบใจ
ประแจ
ปึ้ง
ภาษา
ภาษาอีสาน
ร้อย
หยิบ
อริน
เก้าอี้
เข้าโคตร
เซีย
เทียม
แข้ว
โรค
ไก่
ภาษาอีสาน