PanLex

Ukuriguma Vocabulary

290 entries from 3 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed
abaur
abor
adɛaka
aguma-
akura-
akwat-
ani
ani-
ano-
apada
apatay-
apuram-
apuraram
apurʌr
arami-
aripʌt-
atakal-
aunan
ba-
baburr-
badagur
barima
basil-
biat-
bilika-
biːnʌt
bobor
bon
brabraka
bu
bukakuram-
buknatabud-
bukumbilikɛm-
bukwa-
bura
buruk
buŋgia id-
bɔr
bɛam-
dalam-
daram-
didugum
dik3r
dikaugu3rami
dikauguʌrami
dikʌr-
dogon
dua
dukunat-
Ebisa
Ukuriguma