PanLex

Ken-nes-te Vocabulary

557 entries from 5 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed
ʼaa
ʼaaʼ
ʼaaʼ/
aadii
aadiis
aadiits
-ʼaagh
aah
aah (aaʼ)
ʼaalh
ʼaan/
aantca
aantcin
aantcin (< leaf- class/pungent)
ʼaash
-aat
-ʼaat
ʼad ʼad
ʼaH
ʼaH ʼaH
-aitcii
-ʼaL -ʼalʼ
at
ʼatcʼ
ʼatshʼ
baankyow
baas
baas/
baayoo
baayuu
ba/-haN
baH baÄ
baH bagh
baiyoo
bas
beeʼilsit
beeʼilsit (it-against - pound)
beeldaa
beelgee
beelgee(t)
beelhgaikyow
beelhgaikyow (-white - AUG)
beeʼliin
beeʼlkyow
biineeʼ-tʼohteel
bilhʼilkʼaan
bilhʼilkʼaan (< 3sg-with- make fire)
bindechow
bindichow
binditcii
Ken-nes-te