PanLex

Wobé Vocabulary

268 entries from 4 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 1208 entries in this language.
a
à
àa
amo*
ao
aoá
apuo
bíé
biû
bla
blâê
blr̂
blú
blû
blɪ̂
bóa
búɔ́
ceɛ̀
cnã̂
cnĩ́ĩ
cnũ
cnɛ̀
criía
cuó
cɛ̃
cɛ̃̂ã̂
cɛ̀ kwɛ̃ʏ̈ĩʏ̈
cʊ̂
cʊ̂sɛ̃ʏ̈
daô
dbâ
dbo
dbú
de
deé
di
diːdɛ̀
do*u*
doṹ
doɛ
dôːɛ
du
dɛ́í
Wobé