PanLex

Вадун аруу Vocabulary

38 entries from 5 sources
амаа
аруу
вадун
Вадун аруу
вадун аруу
ванар
йабал
йалуонь
йалҕил
йарха
илэ
йоссомэ
йуөдии
йэрпэйэ
киндьэ
лаамэ
лавйэ
лэв-
ниме
нонҕа
ноҕо
ньамучэньи
ньоронбуриэ
омо
пайпэ
пан
паҕадьиидиэчии
паҕадьиидэкуу
савҕа
угурчэ
хайчиэтэгэ
хандьэ
хуруул
чалдьэ
чиэмэ
чуоҕаймэ
эдьил
эньиэ
Вадун аруу