PanLex

èdè Yorùbá Orílẹ̀-èdè Olómìnira ilẹ̀ Benin Vocabulary

342 entries from 3 sources
Àárɔ̀
Àárɔ̀/ɔ̀sán
Àbámɛ́ta
Agɛmɔ
Àìkú
Ajé
Àná
Bélú
Biri ti Orílɛ́ède Eutopia
Bɛ́ɛ̀kɔ́:K
Bɛ́ɛ̀ni :N
Dalasi ti Orílɛ́ède Gamibia
Diami ti Awon Orílɛ́ède Arabu
Dina ti Orílɛ́ède Àlùgèríánì
Dina ti Orílɛ́ède Báránì
Dina ti Orílɛ́ède Libiya
Dina ti Orílɛ́ède Sudani
Dina ti Orílɛ́ède Tunisia
Dirami ti Orílɛ́ède Moroko
Dobira ti Orílɛ́ède Sao tome Ati Pirisipe
Dɔla ti Orílɛ́ède Amerika
Dɔla ti Orílɛ́ède Ástràlìá
Dɔla ti Orílɛ́ède Kánádà
Dɔla ti Orílɛ́ède Liberia
Dɔla ti Orílɛ́ède Namibia
Dɔla ti Orílɛ́ède Siibabuwe
Èdè Gɛ̀ɛ́sì
Èdè Ilɛ̀ Denmark
Èdè Ilɛ̀ Gemani
Èdè Ilɛ̀ Polandi
Èdè Pɔtugi
Èdè ̣Rɔɔsia
Èdè Shulu
Èdè Tɔɔkisi
èdè Yorùbá Orílẹ̀-èdè Olómìnira ilẹ̀ Benin
Èrèlè
Faransi ti Orílɛ́ède BEKA
Faransi ti Orílɛ́ède BIKEAO
Faransi ti Orílɛ́ède Bùùrúndì
Faransi ti Orílɛ́ède Dibouti
Faransi ti Orílɛ́ède Gini
Faransi ti Orílɛ́ède Kóngò
Faransi ti Orílɛ́ède Malagasi
Faransi ti Orílɛ́ède Ruwanda
Faransi ti Orílɛ́ède shomoriani
Faransi ti Orílɛ́ède Siwisi
Ìgbé
íjɛta
Ìsɛ́gun
Ìsɛ́jú
èdè Yorùbá Orílẹ̀-èdè Olómìnira ilẹ̀ Benin