PanLex

Tindaret Vocabulary

30 entries from 2 sources
aj
amarikoam
ami
anem
atum
batan
bukam
em
int~abo
jiru
kakai
kea
make
mana
manapa
namabu
nd~ai
nd~e
oram
pai
ramenan
raranib
riat
tame
tanam
tari
Tindaret
tum
uma
unani
Tindaret