PanLex

Mbembe Vocabulary

153 entries from 4 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed
ì-dìmá
ìjòβ
ì-kwànɔ̀ŋ
ì-nɔ̀:n
isa
isuN
iTen
itoN
ì-ttìttɔ̂:ŋ
ì-ʤèβ
ì-ʤòβ
ì-ʤɔ:k
ì-ʧèn
íʧî
jèke
jìmà
jìn
kam
kkèrɛ
kkèβ
ko
kw-à-nɔ̀ŋ
kw~u
kwùm
kɔ̀:n
Mbembe
ḿbúbà:ŋ
mfa
ṃ̀fà
mina
mìn ɔ̀m:à
mjáná
mjɛ́
-náŋ
ǹčádànὲ
ǹčén
ǹčénɔ́ṃ̀fà
ǹ:ébùŋ
ńnɔínáɱfâ òkwù mà arɔ́βíʤóβ
ǹţá:n
ǹ-ʧén ɔ́ɱ fà~è-
obok
óčénɔ́nţá:n
ò-k6ómbà
ò-k8á
okobo
ò-m:èn
ò-sì
ósówánɛ̀
ò-ɲì
Mbembe